NOVA KNJIGA - SUSTAINABLE PARKING MANAGEMENT - PRACTICES, POLICIES, AND METRICS

2019-07-12

 

SPM.jpg

Knjiga pomaže u razumevanju i rešavanju problema parkiranja, koji je nastao kao posledica rasta gradova i sve veće zavisnosti stanovnika od putničkog automobila, što ima značajan uticaj na pad kvaliteta života u gradu preko doprinosa nastanku saobraćajnih zagušenja, zagađenja i urbanog haosa.
Knjiga nudi:
• Sintezu aktuelnih istraživanja iz oblasti parkiranja
• Detaljne (korak-po-korak) procedure za definisanje politika održivog parkiranja
• Vezu teorijskih znanja sa primerima dobre prakse širom sveta.
Knjiga je namenjena svima koji se naučno ili stručno bave promovisanjem politike parkiranja kao instrumenta za upravljanje mobilnošću u gradovima.
Više o knjizi možete pogledati na https://www.elsevier.com/books/sustainable-parking-management/milosavljevic/978-0-12-815800-5.