ČEHAJIĆ, A. OSVRT NA PRELIMINARNA POJAVE KOLOTRAGA U ASFALTNIM SLOJEVIMA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE. Put i saobracaj, v. 64, n. 1, p. 29-32, 11 maio 2018.