MILENKOVIC, M.; GLAVIĆ, D.; LUKIĆ, M. ANALIZA STAVOVA KORISNIKA O NAPLATI PUTARINE NA AUTOPUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE. Put i saobracaj, v. 64, n. 1, p. 45-52, 9 maio 2018.