Milenkovic, Marina, Draženko Glavić, and Marina Lukić. 2018. “ANALIZA STAVOVA KORISNIKA O NAPLATI PUTARINE NA AUTOPUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE”. Put I Saobracaj 64 (1), 45-52. https://doi.org/10.31075/PIS.64.01.06.