OSVRT NA PRELIMINARNA POJAVE KOLOTRAGA U ASFALTNIM SLOJEVIMA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

  • Adnan Čehajić Modus Projekt d.o.o.

Abstract


Rezime: Kolotrazi predstavljaju plastične deformacije pojedinih slojeva kolovoznih konstrukcija. Pojava kolotraga direktno utiče na trajnost kolovozne konstrukcije. U radu je prikazan osvrt na preliminarna istraživanja a sa ciljem da se analizira i ukaže na uticaj vrste bitumenog veziva u asfaltnim mješavinana, otpornost prema trajnoj deformaciji asfalta, kao i da se stvore usmjerenja i pretpostavke za daljnja istraživanja na ovu temu.
Ključne reči: Kolotrazi,asfaltne mješavine,otpornost

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-05-11
How to Cite
Čehajić, A. (2018). OSVRT NA PRELIMINARNA POJAVE KOLOTRAGA U ASFALTNIM SLOJEVIMA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE. Put I Saobracaj, 64(1), 29-32. https://doi.org/10.31075/PIS.64.01.04