UTICAJ DODATKA ELEKTROFILTERSKOG LETEĆEG PEPELA NA ZATEZNE ČVRSTOĆE CEMENTNIH STABILIZACIJA OD ŠLJUNKA

  • Milija Mladen Stojanović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
  • Vlastimir Radonjanin Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
  • Mirjana Malešev Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
  • Bojan Matić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
  • Saeeda Furgan Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju

Abstract

U radu je analiziran uticaj količine i vrste veziva (portland cementa i elektrofilterskog letećeg pepela iz termoelektrana) na vrednost indirektne zatezne čvrstoće (ITS) cementnih stabilizacija kolovoznih konstrukcija. Agregat koji je stabilizovan navedenim vezivnim materijalima bio je trofrakcijski rečni šljunak. U eksperimentalnom istraživanju varirana je ukupna količina veziva, kao i procentualno učešće portland cementa i elektrofilterskog letećeg pepela. Opisane su osnovne karakteristike stabilizacijskih mješavina sa navedenim komponentnim materijalima. 

Laboratorijska ispitivanja su podeljena u dve faze. U prvoj fazi su Proctor-ovim opitom određene suve zapreminske mase mešavina za različite količine vode i ispitana njihova zavisnost u odnosu na ukupnu količinu veziva i procentualno učešće elektrofilterskog letećeg pepela. Druga faza je obuhvatila spravljanje uzoraka i ispitivanje indirektnie zatezne čvrstoće, koja je obavezan uslov kvaliteta cementne stabilizacije. Indirektna zatezna čvrstoća je određena za dva različita perioda nege uzoraka.

Osnovni cilj rada je bio da se kroz teorijsko i eksperimentalno istraživanje provere mogućnosti primene otpadnog materijala, kao što je elektrofilterski leteći pepeo, u izradi kolovoznih konstrukcija, sa osvrtom na zatezne čvrstoće stabilizacije.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-07-08
How to Cite
Stojanović, M., Radonjanin, V., Malešev, M., Matić, B., & Furgan, S. (2018). UTICAJ DODATKA ELEKTROFILTERSKOG LETEĆEG PEPELA NA ZATEZNE ČVRSTOĆE CEMENTNIH STABILIZACIJA OD ŠLJUNKA. Put I Saobracaj, 64(2), 39-47. https://doi.org/10.31075/PIS.64.02.05