Air pollution during operation of the Gradiška - Banja Luka highway

  • Nebojša Knežević Civil engineering institute “IG”, Banja Luka
  • Danijela Knežević University Singidunum,Belgrade, Serbia
Keywords: Air pollution, Highway, Air quality, Monitoring

Abstract

Aerozagađenje predstavlja koncentraciju štetnih materija preko tolerantne granice (maksimalno dozvoljene koncentracije – MDK), međutim, ova će koncentracija ovisiti ne samo o intenzitetu izvora zagađivanja, nego i od lokalnih uslova u pogledu zračnih strujanja, padavina, konfiguracije terena itd. Djelovanje aerozagađenja na stanovništvo može biti direktno i indirektno. Aerozagađenje direktno oštećuje i pogoršava zdravlje ljudi, dok se njegovo indirektno djelovanje ispoljava putem štetnog uticaja na domaće životinje, vegetaciju, materijalna i kulturna dobra. Saobraćaj je glavni zagađivač vazduha azotnim oksidom. Takođe, utvrđeno je da saobraćaj značajno učestvuje u zagađenju vazduha i česticama prašine PM10, sumpordioksidom SO2, kao i ugljenmonoksidom CO. U ovom radu su prikazani rezultati mjerenja aerozagađenja koji su osnova za dalju ocjenu kvaliteta vazduha kada je u pitanju ekploatacija autoputa Gradiška – Banja Luka.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2023-04-03
How to Cite
Knežević, N., & Knežević, D. (2023). Air pollution during operation of the Gradiška - Banja Luka highway. Journal of Road and Traffic Engineering, 69(1), 23-31. https://doi.org/10.31075/PIS.69.01.03