ANALIZA STAVOVA KORISNIKA O NAPLATI PUTARINE NA AUTOPUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE

  • Marina Milenkovic Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Draženko Glavić Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Marina Lukić JP Putevi Srbije
Keywords: sistemi za naplatu putarine, strategija naplate putarine, anketa

Abstract

Naplata putarine na autoputevima predstavlja mehanizam za finansiranje izgradnje putne infrastrukture, njenu eksploataciju i održavanje. Cilj ovog rada je da se izvrši analiza stavova korisnika o naplati putarine na autoputevima Srbije. U tu svrhu je definisana anketa koja je sadržala kako pitanja o socio-ekonomskim karakteristikama korisnika, tako i pitanja o naplati putarine. Anketa je sprovedena elektronskim putem i uzorak je činilo 680 ispitanika. Za obradu podataka korišćene su metode deskriptivne statistike. Dobijeni rezultati će pomoći donosiocima odluka prilikom definisanja strategije naplate putarine, koja bi trebala da doprinese unapređenju postojećeg sistema naplate putarine u Srbiji.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-05-09
How to Cite
Milenkovic, M., Glavić, D., & Lukić, M. (2018). ANALIZA STAVOVA KORISNIKA O NAPLATI PUTARINE NA AUTOPUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE. Put I Saobracaj, 64(1), 45-52. https://doi.org/10.31075/PIS.64.01.06

Most read articles by the same author(s)