KRITERIJUMI I PROCEDURE ZA UGRADNJU FIZIČKIH PREPREKA ZA USPORAVANJE SAOBRAĆAJA

  • Vuk Bogdanović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Departman za saobraćaj
  • Valentina Basarić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Departman za saobraćaj
  • Jelena Mitrović Simić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Departman za saobraćaj
  • Nenad Ruškić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Departman za saobraćaj
  • Zoran Papić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Departman za saobraćaj
  • Nenad Saulić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Departman za saobraćaj
  • Nemanja Garunović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Departman za saobraćaj
Keywords: usporavanje, mere, brzina, kriterijumi, vrednovanje

Abstract

Motorna vozila omogućavaju brzinu kretanja koja često nije u skladu sa uslovima odvijanja saobraćaja. Iz tog razloga, mere za usporavanjem vozila, primenom usporivača, primenjuju se više od jednog veka. Dosadašnja iskustva su pokazala da je u okviru postavljenih zakonskih okvira korisno i opravdano da gradovi, odnosno lokalne zajednice, definišu kriterijume i procedure za upotrebu usporivača, izbor lokacija, pokretanje procedura za njihovu ugradnju i način donošenja odluka. U ovom radu, na osnovu istraživanja koja su sprovedena u Novom Sadu, biće definisani kriterijumi za izgradnju usporivača, vrednovanje kriterijuma, postupak izbora vrste usporivača u zavisnosti od svrhe i karakteristika lokacije i kriterijumi za izbor mikrolokacija u okviru izabrane lokacije. Cilj rada je definisanje kriterijuma i procedura koji bi, u skladu sa važećim propisima, odgovorili na potrebe Grada Novog Sada i drugih lokalnih zajednica u ovoj oblasti.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-05-09
How to Cite
Bogdanović, V., Basarić, V., Mitrović Simić, J., Ruškić, N., Papić, Z., Saulić, N., & Garunović, N. (2018). KRITERIJUMI I PROCEDURE ZA UGRADNJU FIZIČKIH PREPREKA ZA USPORAVANJE SAOBRAĆAJA. Put I Saobracaj, 64(1), 17-23. https://doi.org/10.31075/PIS.64.01.02