MERENJE EMISIJE BUKE MOTORNIH VOZILA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA

  • Branimir Đurić Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka
  • Aleksandar Trifunović Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
  • Svetlana Čičević Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
  • Anđela Josić Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
  • Ivana Stokić Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Keywords: emisija buke, životna sredina, motorna vozila, putevi

Abstract

Buka u životnoj sredini definiše se kao buka koju stvaraju svi izvori, isključujući buku koja nastaje na samom radnom mestu u industrijskim pogonima. Buka u životnoj sredini je oduvek predstavljala veoma važan problem sa kojim se čovek suočavao i težio da njom upravlja i da je kontroliše. Danas je problem mnogo izraženiji. Ogroman broj motornih vozila se kreće u urbanim gradskim sredinama, odnosno gradovima, kao i autoputevima. Teški kamioni sa dizel motorima i
velikom bukom krstare putevima širom države. Avioni i vozovi takođe daju svoj doprinos povećanju ukupne buke.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-05-10
How to Cite
Đurić, B., Trifunović, A., Čičević, S., Josić, A., & Stokić, I. (2018). MERENJE EMISIJE BUKE MOTORNIH VOZILA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA. Put I Saobracaj, 64(1), 61-66. https://doi.org/10.31075/PIS.64.01.08